Program „Tu smo za vas“

Kroz program „Tu smo za vas“, Savetovalište za žene obolele od raka dojke „Jefimija“ već četvrtu godinu obezbeđuje povećanje dostupnosti psihosocijalne, zdravstvene i iskustvene vaninstitucionalne podrške ženama sa dijagnozom dojke i njihovim porodicama u Zlatiborskom okrugu.

Program se realizuje kroz setove aktivnosti iskustvene, psihološke i zdravstvene podrške , kao i medijsku promociju koja doprinosi razbijanju predrasuda i ima za cilj bolje razumevanje i povećanje motivacije za preventivne preglede i odziv na skrining raka dojke. Programom su, za sada, obuhvaćene žene sa dijagnozom raka dojke koje žive u opštinama Nova Varoš, Prijepolje i, posredno, Priboj.

Tokom proleća 2021.godine održane su po 2 set aktivnosti u Novoj Varoši i Prijepolju, u kojima je učestvovalo 50 žena sa dijagnozom raka dojke. Do kraja godine, u jesenjim terminima, predviđene su još po dve set aktivnosti u svakom od ovih gradova.

Aktivnostima „Jefimije“ svoju podršku daju Opština i Dom kulture Nova Varoš, kao i Kancelarija za mlade Prijepolje, a TV Forum iz Prijepolja, TV Priboj i Radio Zlatar iz Nove Varoši prate i medijski podržavaju sve aktivnosti Savetovališta tokom cele godine.