Prava pacijentkinja

PRAVA PACIJENTKINJA/PACIJENATA SA DIJAGNOZOM RAKA DOJKE NA USLUGE KOJE SE POKRIVENE OD STRANE REPUBLIČKOG FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Putni troškovi

Svi putni troškovi pacijentkinja vezani za proces lečenja od raka dojke (osigurani kroz putni nalog od strane izabranog lekara) nadoknađuju se od strane Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Troškovi se dokazuju kroz putne karte i izveštaj lekara nakon odlaska na procedure lečenja ili preglede van mesta boravka (preko 50km za preglede druge procedure).

Putni troškovi za odlaske na hemioterapije nadoknađuju se i za kraće relacije, ali je za to potrebno mišljenje, tj. odobrenje komisije nadležne filijale RFZO.

Radio terapija se za pacijentkinje Zdravstvenog centra Užice sprovodi u Kliničkom centru Kragujevac.

Uput pacijentkinji izdaje onkolog, po preporuci hirurga. Na osnovu uputa onkologa, izabrani lekar daje uput i putni nalog koji se overavaju od komisije u filijali RFZO u Užicu.

Sa uputom se odlazi na konzilijum u KC Kragujevac, koji udređuje broj zračnih terapija.

Prilikom svakog pregleda, potrebno je overiti putni nalog od ustanove u kojoj ste.

Tokom zračne terapije smeštaj pacijentkinje može biti organizovan na više načina:

  1. Pacijent/pacijentkinja može da bude smeštena u bolnici tokom zračenja. U tom slučaju mora sačekati da bude slobodnih mesta. Tada naplaćuje samo putne troškove dolaska i odlaska u Kragujevac;
  2. Može putovati svaki dan na terapije – naplaćuje se troškove za svaki dan;
  3. Može pronaći smeštaj u Kragujevcu – naplaćuje troškove kao da svaki dan terapije putuje.

Po završetku terapija, uz otpusnu listu, pacijenkinja dobija spisak datuma za koje mu se mogu refundirati putni troškovi. Otpusnu listu i spisak overenih datuma, pacijentkinja nosi u RFZO u Užicu zbog refundiranja troškova.

Ortopedska pomagala
(na osnovu Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja)

Pravo na ortopedski grudnjak i spoljnu protezu

Ukoliko ste podvrgnuti hirurškom zahvatu mastektomije (hirurško odstranjivanje jedne ili obe dojke), imate pravo na besplatnu spoljnu ortopedsku protezu, kao i ortopedski grudnjak, po jedan komad godišnje.

Na osnovu otpusne liste, vaš izabrani lekar vam izdaje OPP obrazac (šifra za protezu: 023; šifra za grudnjak: 210), sa kojim odlazite u prodavnicu ortopedskih pomagala koja ima ugovor sa RFZO.

Napomena: potreban je poseban uput za protezu, a poseban za grudnjak.

Pravo na periku

Ukoliko ste kao posledicu hemioterapije imale gubitak kose (ili se on upravo dešava), imate pravo na periku koju potpuno ili delimično pokriva RFZO, zavisno koji model odaberete.

Na osnovu otpusne liste, vaš izabrani lekar vam izdaje OPP obrazac gde unosi šifra za periku: 221. Ovaj obrazac pokriva troškove do 5.725 dinara, dok razliku doplaćujete. Sa ovim obrascem možete nabaviti periku u nekoj od prodavnica sa kojom RFZO ima ugovor.