Upravni odbor

Slavica Simić
Predsednica
Razvoj programa i psihološka podrška

 

Maja Gulan

Potpredsednica
Razvoj programa i zdravstvena podrška

 

Milesa Tanasijević
Članica
Razvoj programa i iskustvena podrška