Procedura za dijagnostiku raka dojke

1. korak

Klinički pregled lekara medicine rada, opšte medicine ili ginekologa kod koga se dobija:

Uput za ambulantu za dojku (hirurgu, hirurgu onkologu) ili
Uput za onkologiju ( za prvi pregled) ( medikalnom onkologu).

NEOPHODNA JE UPUTNA DIJAGNOZA! – zbog trijaže/ravrstavanja pacijentkinja i zakazivanja pregleda po prioritetu.

Potrebno je da se naglasi, da li se radi o promeni sumnjivoj na rak dojke .

2.korak

Pregled kod specijaliste

Pacijentkinja/t kome kome je postavljna sumnja da se radi o raku dojke potrebno je da uradi sledeće analize:

EHO, ultrazvučni pregled dojki – mamografija – (ukoliko je pacijent/kinja stariji/a od 40 godina ili ukoliko ima promenu sumnjivu na rak dojke čak iako je mlađa od 40 godina);
RTG – rendgenski snimak pluća u dva pravca sa opisom radiologa;
EHO – ultrazvučnu pregled abdomena;
Laboratorijske analize: SE, KKS, urin, urea, kreatinin, glikemija, hepatogram, alkalna fosfataza, transaminaze, GAMA GT, elektroliti: natrijum, kalijum, kalcijum – obavezno.
Tumor markeri: CEA i CA 15-3.

Ukoliko je pri kliničkom pregledu konstatovana i aksilarna limfadenopatija neophodan je uraditi i

RTG, rendgensko snimanje lobanje, kičme i karlice u dva pravca sa opisom radiologa.

3.korak

Sa svim traženim nalazima pacijentkinja/t se izvodi na konzilijum za dojku, gde se donosi odluka o daljem lečenju.

4.korak

Sa konzilijarnom odlukom pacijentkinja/t se ponovo vraća u hiruršku ambulantu gde se upisuje u listu čekanja za operativni zahvat i gde mu se daju dalje instrukcije oko prijema na hirurško odeljenje.

Posle operacije pacijent se javlja u hiruršku ambulantu gde dobija patohistološke (PH) nalaze i upućuje se u onkologiju radi dobijanja uputa za imunohistohemijsku (IHH) analizu steroidnih receptora.

Ovom metodom analizira se status receptora za Estrogen ER, Progesteron PR, zatim status HER2 antigen receptora i Ki 67- faktor proliferativnosti tumora.

Ovi podaci su nam neophodni za odredjivanje lečenja raka dojke i predstavljaju obavezan minimum analiza malignog tumora dojke .

5. korak

Sa nalazima PH analize i nalazima IHH analize pacijentkinja se ponovo prikazuje konzilijumu za dojku koji donosi odluku o daljem načinu lečenja pacijentkunje/ta.