Процедура за дијагностику рака дојке

1. корак

Клинички преглед лекара медицине рада, опште медицине или гинеколога код кога се добија:

Упут за амбуланту за дојку (хирургу, хирургу онкологу) или
Упут за онкологију ( за први преглед) ( медикалном онкологу).

НЕОПХОДНА ЈЕ УПУТНА ДИЈАГНОЗА! – због тријаже/раврставања пацијенткиња и заказивања прегледа по приоритету.

Потребно је да се нагласи, да ли се ради о промени сумњивој на рак дојке .

2.корак

Преглед код специјалисте

Пацијенткиња/т коме коме је постављна сумња да се ради о раку дојке потребно је да уради следеће анализе:

ЕХО, ултразвучни преглед дојки – мамографија – (уколико је пацијент/киња старији/а од 40 година или уколико има промену сумњиву на рак дојке чак иако је млађа од 40 година);
РТГ – рендгенски снимак плућа у два правца са описом радиолога;
ЕХО – ултразвучну преглед абдомена;
Лабораторијске анализе: СЕ, ККС, урин, уреа, креатинин, гликемија, хепатограм, алкална фосфатаза, трансаминазе, ГАМА ГТ, електролити: натријум, калијум, калцијум – обавезно.
Тумор маркери: ЦЕА и ЦА 15-3.

Уколико је при клиничком прегледу констатована и аксиларна лимфаденопатија неопходан је урадити и

РТГ, рендгенско снимање лобање, кичме и карлице у два правца са описом радиолога.

3.корак

Са свим траженим налазима пацијенткиња/т се изводи на конзилијум за дојку, где се доноси одлука о даљем лечењу.

4.корак

Са конзилијарном одлуком пацијенткиња/т се поново враћа у хируршку амбуланту где се уписује у листу чекања за оперативни захват и где му се дају даље инструкције око пријема на хируршко одељење.

После операције пацијент се јавља у хируршку амбуланту где добија патохистолошке (ПХ) налазе и упућује се у онкологију ради добијања упута за имунохистохемијску (ИХХ) анализу стероидних рецептора.

Овом методом анализира се статус рецептора за Естроген ЕР, Прогестерон ПР, затим статус ХЕР2 антиген рецептора и Ки 67- фактор пролиферативности тумора.

Ови подаци су нам неопходни за одредјивање лечења рака дојке и представљају обавезан минимум анализа малигног тумора дојке .

5. корак

Са налазима ПХ анализе и налазима ИХХ анализе пацијенткиња се поново приказује конзилијуму за дојку који доноси одлуку о даљем начину лечења пацијенткуње/та.