Дијагноза и лечење рака дојке

Када се постави сумња на малигну болест неопходно је спровести одређене дијагностичке процедуре које су различите и зависе од локализације болести.

Циљ спровођења дијагностичких процедура је одређивање стадијума болести у коме се започиње лечење пацијенткиње/та.

Типови дијагностичких процедура

Најчешће дијагностичке процедуре које се користе у циљу утврдјивања стадијума болести су:

Испитивање узорка крви: ККС, биохемијске анализе и испитивање тумор маркера.

Радиолошке дијагностичке процедуре: ултразвук, рендгенски снимак, сцинтиграфија, скенер, магнетна резонанца, ПЕТ скен…

Патохистолошка дијагностика : микроскопски преглед узорка ткива.

Лечење је различито у различитим стадијумима болести.

Стадијуми болести

Малигна болест се најчешће класификује у ИВ стадијума.

I стадијум болести је болест која је локализована само на органу на коме је настала.

II стадијум болести је стадијум локорегионалне болести, а то значи да је болест локализована на орган на коме је настала али се и проширила и на локалне лимфне жлезде.

III стадијум болести представља стадијум локорегионално проширене болести. То је стадијум када је болест узнапредовала локално, на месту где је настала и/или у регионалним лимфним чворовима али још увек није дала удаљење метастазе.

IV стадијум болести је стадијум када се болест раширила и на удаљење органе.