O nama

Savetovalište “ Jefimija “ je osnovano 1. aprila 2000. godine kao zdravstveni program NVO Ženski centar Užice. Od januara 2013. godine Savetovalište ‘Jefimija’ je samostalno udruženje.

Savetovalište su osnovale psihološkinja Slavica Simić i dr Maja Gulan, specijalistkinja hirurgije sa subspecijalizacijom iz onkologije.

Vizija

Svaka žena živi u stanju emocionalne, fizičke i društvene dobrobiti i blagostanja – ekonomski je nezavisna, ima šanse za zdrave stilove života, slobodno vreme, nije eksploatisana.

Kad se razboli, sistem odgovara na njene potrebe, podržava je i osnažuje. I ženu i njenu okolinu.

Društvo u kome je život svake žene dragocenost.

Misija

Poboljšanje položaja i kvaliteta života žena ostvarivanjem ženskih ljudskih prava, naročito prava na zdravlje u svim aspektima društvenog života.

Ciljevi

 • Podizanje svesti društvene zajednicei samih žena o pravu žena na zdravlje, položaju i uslovima u kojima se to pravo ostvaruje;
 • Pružanje iskustvene, psihosocijalne i informativne podrške obolelima i lečenim ženama i članovima porodice u procesu rehabilitacije;
 • Saradnja, iniciranje i učešće u kreiranju optimalnih uslova za razvoj zdravih stilova žiivljenja, preventivu, zaštitu i lečenje žena;
 • Pružanje podrške obolelim i lečenim ženama u korišćenju zakonskih prava na zaštitu, edukaciju i integraciju;
 • Uticaj na povećanje kvaliteta i obima usluga u ostvarivanju prava žena i osoba sa invaliditetom;
 • Saradnja, iniciranje i pomoć radu nadležnih organa, ustanova i organizacija u zemlji i inostranstvu radi stvaranja uslova za unapređenje i sprovođenje prevencije, rane dijagnostike, rehabilitacije i integracije obolelih i osoba sa invaliditetom kao posledicom bolesti;
 • Saradnja sa naučnim, zdravstvenim, medicinskim i drugim inastitucijama koje se bave malignim i drugim bolestima;
 • Saradnja sa regionalnim i međunarodnim udruženjima i organizacijama koje sa bave pravom i zdravljem žena, udruženjima obolelih i lečenih od malignih bolesti i i osoba sa invaliditetom.

Savetovalište ‘’Jefimija’’ je članica Evropa dona Srbija – Srpskog foruma za rak dojke, koji je osnovala u saradnji sa Ženskim centrum Milica  i Centrom za promociju zdravlja žena.

Evropa dona Srbije je deo EUROPA DONNA – Evropske koalicije protiv raka dojke sa sedištem u Milanu koja okuplja predstavnice 47 evropskih zemalja u borbi protiv raka dojke.

Geografsko područje delovanja

Svojim aktivnostima ‘Jefimija neposredno pokriva geografsko područje Zlatiborskog okruga (opštine Užice, Požega, Arilje, Kosjerić, Bajina Bašta, Prijepolje, Priboj, Nova Varoš, Sjenica i Čajetina). Korisnice programa su vrlo često i žene iz Višegrada i okoline (Republika Srpska), ali i Moravičkog okruga (Ivanjica, Čačak, Lučani), Raškog okruga (Novi Pazar), Borskog okruga (Bor), Pirotskog okruga , Braničevskog okruga (Požarevac) i iz drugih gradova Srbije koje traže pomoć preko otvorenog telefona. Preko elektronskih mreža pružamo pomoć i našim sunarodnicama koje su se sticajem okolnosti našle u raznim delovima sveta (Ohajo, Moskva, Brisel i druge.

Aktivnosti Savetovališta “Jefimija“

Od 2000. godine razvile smo program aktivnosti koji odgovara na potrebe osoba sa dijagnozom raka dojke i prilagodjen je fazama u procesu lečenja.

Sve vrste pomoći koje pruža „Jefimija“ su besplatne za žene koje koriste naše usluge.

U „ Jefimiji“ možete dobiti:

 • Podršku i informacije ‘’iz prve ruke’’, od žena koje imaju iskustvo lečenja raka dojke, kroz razgovore u bolnici prilikom lečenja, u grupama samopomoći u prostorijama ‘’Jefimije’’ i preko telefona.
 • Zdravstvenu podršku i nformacije koje dobijate od lekara vezano konkretno za Vašu bolest i stanje, ali i mogućnost da razumete kako određeni tipovi lečenja i stilovi života mogu da pomognu u borbi protiv bolesti što postižemo kroz zdravstvene radionice.
 • Psihološku podršku, kroz rad na suočavanju sa dijanozom, panikom i strahom koji su neminovni pratioci procesa lečenja, kako sa porodicom kada dobijete dijagnozu i tokom lečenja, razumevanje zašto nam se bolest dogodila i kako možemo promeniti ponašanje da bismo doprineli da se izlečimo i pobedimo bolest.
  Ovu podršku pružamo kroz psihološke radionice i individualnu psihoterapiju.
 • Društvenu podršku,redovna akcija ulične prodaje cveća „Cvet koji život znači“, Fond za pomoć obolelim članicama ‘Biljana Ristanović Bilja’, članstvo i raznovrsne aktivnosti sa ‘ sebi jednakima’, uticanje na poboljšanje uslova za tretman bolesti uopšte (javnost, institucija, porodica)

Druge aktivnosti:

 • zagovaranje (sa drugim udruženjima) za povećanje prava na dostupne usluge, delimično ili potpuno pokrivene troškove za obolele od malignih bolesti/raka dojke: potpuno pokriveni putni troškovi, besplatni grudnjaci svake kalendarske godine, participacija države za perike, obezbeđivanje besplatnog kompresivnog rukava za osobe sa limfedemom ruke, inicijativa za banjsku rehabilitaciju, inicijativa za dobijanje besplatnih implanta za primarnu rekonstrukciju dojke posle mastektomije;
 • direktan uticaj na ponovno uspostavljanje kontinuiteta u dostupnosti hemioterapije u Zdravstvenom centru Užice;
 • iniciranje za obezbeđivanje prostora i edukovanje kadra za terapiju limfedema u Opštoj bolnici Užice;
 • uspostavljanje redovne obuke novooperisanih pacijentkinja od raka dojke od strane fizioterapeuta Opšte bolnice na odeljenju hirurgije, u cilju prevencije limfedema;
 • pokretanje inicijative i uspostavljanje uvođenje nove procedure munohistohemijske (IHH) analize – analize steroidni receptori i humani epidermalni  faktor rasta (HER 2) u O.B. Užice;
 • Stalno učešće na regionalnim konferencijama i satancima koji doprinose boljem sagledavanju situacije, razmeni iskustava i traženu zajedničkih rešenja;
 • stvaranje Mreže Savetovališta ”Jefimija”;
 • učešće u stvarnju Nacionalnog plana akcije za unapredjenje zdravlja žena pri Ministarstvu zdravlja RS;
 • implementacija rodnog pristupa u zdravstvenim ustanovama primarne i sekundrne zdravstvene zaštite – Trening 2006/7g. Učestvovalo 236 zdravstvenih radnika Zlatiborskog okruga;
 • 40 studenata i novosvršenih lekara Medicinskog fakulteta iz Beograda prošlo je dvodnevnu senzibilizaciju za rad sa ženama obolelim od raka dojke od strane tima “Jefimije“ i žena koje su imale iskustvo bolesti;
 • aktivnosti stvaranja zajedničke asocijacije udruženja pacijentkinja za borbu protiv raka dojke u Srbiji –NALOR-a;
 • inicijativa i učešće u uspostavljanju nacionalnog dana za borbu protiv raka dojke;
 • osnivanje Evropa Dona Srbija – Srpskog foruma protiv raka dojke…
 • održavanje svakog proleća ulične prodaje cveća i kroz akciju ‘Cvet koji život znači’ koja doprinosi povećanju svesti javnosti o značaju preventivnih pregleda i sakupljanju novca za aktivnosti Savetovališta i pomoć korisnicama;
 • redovno učešće u manifestaciji Ružičasti oktobar i Karavanu Daj pedalu raku;
 • redovno učešće u obeležavanju Dana zdravih dojki;

Efekti:

U vreme početka rada ‘Jefimije’, rak dojke je bio tabu tema, ‘nevidljiva bolest’, ‘sramota’…Posledica toga su bile bolesti otkrivene u kasnim stadijumima i smrtnost je bila velika.

Sada je rak dojke tema o kojoj se govori sa sve manje predrasuda, zna se da se sa njom može boriti i izboriti i da se u ‘Jefimiji’ može dobiti svaka vrsta podrške.

Od 2000. godine u Zlatiborskom okrugu se beleži tendencija pada mortaliteta od raka dojke u odnosu na centralnu Srbiju. Prema zvaničnim podacima (za 2015. godinu) standardizovana stopa smrtnosti u Zlatiborskom okrugu je najniža u Srbiji , tj. iznosi 11 na 100.000 stanovnika, dok je prosečna stopa smrtnosti za Centralnu Srbiju 19 na 100.000.

Svake godine, raznovrsnim direktnim aktivnostima ‘Jefimije’ obuhvatimo oko 250 – 300 redovnih korisnica i članica i preko 500 drugih (članova porodica, zdravstvenih radnica/ka, građanki i građana na predavanjima i tribinama).

Servis „Jefimije“ je koristilo je preko 1.750 žena, obolelih od raka dojke i preko 100 članova porodice obolelih iz Srbije i okolnih zemalja.

Od 2000. do 2008. godine, dok je to bilo moguće kroz programe nevladinih organizacija, besplatne kliničke preglede u ‘’Jefimiji’’ urađeni su sa oko 5000 žena, kod 106 od njih su otkrivene promene, od kojih 39 su bile maligne.

Broj prisutnih na preventivnim predavanjima i kroz medije može se izraziti kroz desetine hiljada.