Učešće predstavnice Savetovališta „Jefimija“ na Prvom balkanskom sastanku pacijentskih organizacija o karcinomu dojke u Skoplju

Slavica Simić, predsednica Savetovališta „Jefimija“ i podpredsednica Evropa Dona Srbija – Srpskog foruma protiv raka dojke, sa Vesnom Bondžić, predsednicom Ženskog centra Milica iz Vrnjčke Banje i članicom UO EDS, je bila predstavnica Srbije na „Prvom balkanskom sastanku pacijentskih organizacija o karcinomu dojke“ održanog od 23. do 25. avgusta u Skoplju, na poziv Bibe Dodeve, predsednice makedonskog nacionalnog udruženja za borbu protiv raka „Borka“.

Sastanak je održan   pod sloganom „Pronalaženje unutrašnje hrabrosti – živeti sa karcinomom dojke, dijagnoza koja menja život“. Ovom skupu, pored predstavnica Srbije, prisustvovale/li su predstavnice/i Bugarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova i Severne  Makedonije.


U tri  dana ovog sastanka pacijentskih organizacija o karcinomu dojke  su održana predavanja i radionice koje su imale za cilj da pokažu realnu sliku i iskustva iz pozicije obolelih od karcinoma dojke i njihovim pravima u ovim zemljama Balkana. Sadržaji su se odnosili na finansijske, psihološke, socijalne i medicinske probleme i izazove u ovim zemljama. Imale smo priliku da saznamo koliko je važno proći „patient advocacy“ trening i naučiti veštine zagovaranja, ali i da čujemo predavanja vrhunskih radioterapeuta, onkologa, nutricioniste, fizijatra, farmakologa, na teme personalizovane terapije, izazova u lečenju pacijenata sa metastatskim rakom dojke, lečenju limfedema, biosimilarima, kao i istinama i zabludama o ishrani  tokom lečenja.

Predstavnice Srbije su predložile, a nacionalno makedonsko udruženje ‘Borka’ podržalo inicijativu za formiranje Prve balkanske platforme udruženja pacijenata za karcinom dojke kako bismo imali uporedne podatke o stanju u našim zemljama, i, istovremeno, zajednički unapređivali stanje u regionu.

Sastanak je bio vrhunski organizovan uz veliko uvažavanje svake učesnice. Naučile/i smo mnogo i razumele/i se potpuno jer se govorilo balkanskim jezicima, bez prevoda, u zajedničkom naporu da utičemo da se rak dojke predupredi, što ranije otkrije i efikasno tretira uz potrebnu podršku različite prirode.

Veliko hvala organizatorkama na gostoprimstvu i učesnicama/učesnicima za iskustva, saznanja i atmosferu koji ćemo pamtiti kao posebne, sa željom da nastavimo sa unapređivanjem saradnje u ovom području.