Позив за јавну расправу о Предлогу Програма за унапређење контроле рака у Републици Србији за период 2020-2022. године

Министарство здравља у поступку припреме Предлога програма за унапређењe контроле рака у Републици Србији за период 2020 – 2022. године, спроводи јавну расправу о Предлогу програма за унапређење контооле рака од 16. септембра до 07. октобра 2019. године.

Наведени Нацрт документа се припремао у сарадњи са релевантим стручњацима из ове области.

Министарство здравља позива све заинтересоване грађане и стручну јавност да учествује у јавној расправи и да примедбе, предлоге и сугестије, доставе електронским путем на адресу: kontrolaraka@zdravlje.gov.rs или писменим путем Министарству здравља, Немањина 22 – 26, Београд, са назнаком: „За јавну расправу о Предлогу Програма за унапређење контроле рака у Републици Србији за период 2020. – 2022. године”.

По окончању поступка јавне расправе, Министарство здравља ће анализирати све сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, који ће објавити на својој интернет станици и на порталу е – управе.

Програм јавне расправе

Акциони план за унапређење контроле рака

Програм за унапређење контроле рака