“ Tu smo za vas “ u Sjenici

Savetovalište „Jefimija“ kroz program povećanja dostupnosti podrške ženama obolelim od raka dojke  „Tu smo za vas „, končno je počelo sa radom i u Sjenici.

Posle dužeg perioda nastojanja da i ženama sa dijagnozom raka dojke iz  opštine Sjenica učinimo dostupnim sve oblike naše podrške, tim Savetovališta je počeo sa realizacijom ovog programa, na ogromnu obostranu radost.

Program podrazumeva susrete sa ženama sa teritorije opštine Sjenica sa dijagnozom raka dojke i osobama za podršku i kroz radionice zdravstvene, psihološke, informativne i iskustvene podrške upoznamo teškoće sa kojima se susreću tokom procesa lečenja i pružimo svu podršku i konkretnu pomoć da se ove teškoće prevaziđu. Veoma bitan segment je razgovor o suštinskim pitanjima kao što je nedostatak psihološke podrške ( i u samim zdravstvenim ustanovama),nesnalaženje članova porodice u pružanju takve podrške, ili čak odsustvo podrške usled predrasuda i stereotipa koji prate ovaj tip bolesti, čest nedostatak motivacije za lečenje, velika geografska i saobraćajna „udaljenost“ od centara lečenja,nepoznavanje zakonskih olakšica i mnogobrojni ostali izazovi.